Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Feitelijke vereniging of vzw

Feitelijke vereniging of VZW

Hoe maak je de beste keuze tussen een feitelijke vereniging of een VZW?

Vink in de tabel aan wat van toepassing is. De verenigingsvorm waarbij alle of meerdere punten aangevinkt zijn, is wellicht de beste keuze.

Feitelijke Vereniging

(Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid)

Vereniging zonder winstoogmerk
 • we sluiten geen grote contracten (geen huur, geen (interim)werknemer, enz.)
 • we willen geen onroerende goederen verwerven
 • we kopen of huren geen kostbaar materiaal
 • we gaan geen grote schulden aan
 • we verrichten geen risicovolle activiteiten
 • we willen geen schenkingen of nalatenschappen
 • we willen geen structurele subsidies
 • we vormen een (kleine) hechte groep,
 • met (al danniet schriftelijk) vastgelegde afspraken en regels, die gewoon onder een bepaalde naam actief willen zijn
 • er zijn geen of slechts kleine 'berekende' risico's qua vermogen en verantwoordelijkheid

NB Mogelijk stellen verschillende van deze punten geen 'probleem' omdat jullie deel uitmaken van een koepel-VZW, als lokale afdeling/groep. Doe dan navraag bij jullie koepelvereniging-VZW.

(Het is dan ook mogelijk dat jullie juridisch gezien geen aparte feitelijke vereniging vormen).

 • we gaan grote grote contracten sluiten (bv. huur, (interim)werknemer)
 • we willen onroerende goederen (kunnen) verwerven
 • we kopen of huren geregeld kostbaar materiaal (bv. muziekinstrumenten, ict-materiaal enz.)
 • we gaan wellicht grote schulden aan
 • we verrichten mogelijk risicovolle activiteiten (events voor groot publiek, etentjes, enz.)
 • we willen in aanmerking komen voor structurele subsidies
 • we willen schenkingen of nalatenschappen kunnen aanvaarden
 • er zijn vele (potentiële) leden en vele activiteiten waardoor een structuur met bestuur en controlerende leden(vergadering) nodig is
 • naast onze activiteiten als lokale afdeling/ groep van een koepel-vzw willen we een rechtspersoon creëren om redenen hierboven opgesomd.

Bron: Scwitch, www.scwitch.be