Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal. 

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. 

Begunstigden

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vzw’s:
  1. de leden van de raad van bestuur of het bestuursorgaan;
  2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging;
  4. de stichters van een stichting;
  5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
  6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Handleidingen

Deze handleiding is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de Vzw’s.
Deze handleiding, opgesteld in samenwerking met het VBO, stelt u in staat om de 5 stappen te volgen die nodig zijn voor de registratie van de uiteindelijke begunstigde  accuraat en correct door te geven.

Instructievideo: Hoe een uiteindelijke begunstigde registreren

Meer info over het UBO-register vind je terug op het portaal van de Federale Dienst Financiën van de Overheid.