Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Aanvraagformulier impulssubsidies

 

Aanvraagformulier Impulssubsidie

indienen ten laatste 3 maanden voor de uitvoering

contactgegevens

 

 1. AANVRAAG

 Datum aanvraag  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Titel project  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 

 2. GEGEVENS AANVRAGER

 Algemene gegevens
 Naam koor  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Naam dirigent  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Website koor  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Lidnummer Koor&Stem  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Statuut  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Contactpersoon

 (projectverantwoordelijke)

 Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Hoedanigheid: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Woonplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Provincie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Email: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Financiële gegevens
 Naam rekeninghouder  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Naam van de bank  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 IBAN-rekeningnummer

 BE Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 (Let op: vul hier geen privé-rekeningnummer in)

 3. PARTNERS

  Partnerorganisatie 1

 Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Hoedanigheid: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Woonplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Provincie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Email: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Aanvinken wat past:

☐ Feitelijke vereniging  

☐ Vzw

  Partnerorganisatie 2

 Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Hoedanigheid: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Woonplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Provincie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Email: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Aanvinken wat past:

☐ Feitelijke vereniging  

☐ Vzw

  Partnerorganisatie 3

 Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Hoedanigheid: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Woonplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Provincie: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Email: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 Aanvinken wat past:

☐ Feitelijke vereniging  

☐ Vzw

 

 4. INFORMATIE

 Betreft het een langlopend traject? Zo ja, vul dan hieronder de gegevens in
 Locatie(s) van het project  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Data van het project  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Artistiek verantwoordelijke  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Andere kunstenaars met wie wordt samengewerkt (woordkunst, media, ..)  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Is er een toonmoment?
 Zo ja, graag datum, locatie en tijdstip vermelden
 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Betreft het een concert(reeks)? Zo ja, vul dan hieronder de gegevens in
 Locatie(s), datum en tijdstip van alle  concerten  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Dirigent  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Begeleiding (pianist, orkest,…)?  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Solisten (instrumentaal – vocaal)?  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Andere kunstenaars met wie wordt samengewerkt (woordkunst, media, ..)?  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Verwacht aantal toehoorders  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 5. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

 

5.1 DUIDING VAN HET PROJECT

1. Geef een inhoudelijke beschrijving van het project

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

2. Beschrijf de aanleiding voor dit project

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

3. Toon aan hoe dit project bijdraagt tot kwalitatieve groei van het koor/de koren

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

5.2 CRITERIA

1. Dit project beantwoordt aan de volgende criteria:

  • Het is een samenwerking en ontmoeting tussen koren
  • Het is een samenwerking met andere disciplines dan vocale muziek
  • Het geeft impulsen aan koormuziek uit Vlaanderen
  • Het geeft impulsen aan participatie en sociaal engagement in de koorwereld

2. Verduidelijk waarom het project aan bovenstaande aangekruiste criteria voldoet

Samenwerking en ontmoeting tussen koren

Samenwerking met andere disciplines dan vocale muziek

Impulsen geven aan koormuziek uit Vlaanderen

Impulsen aan participatie en sociaal engagement in de koorwereld

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

5.3 DOELGROEPEN

1. Welke doelgroepen beoog je met het project? (brede publiek, scholen, senioren, kansarmen, ...)

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

2. Onderneem je specifieke acties om bepaalde doelgroepen aan te trekken? Zo ja, welke?

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

3. Via welke kanalen en met welke middelen communiceer je over het project?

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

5.4 COACHING

1. Maak je gebruik van een koorcoach (al dan niet extern) ? (indien ja, wie, waarvoor, wanneer)

 Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 6. BEGROTING

 

 Begroting

 UITGAVEN

Begroting

INKOMSTEN

 6.1 artistieke kosten

 6.1 projectinkomsten

 Honoraria

 dirigenten/docenten

 Inkomgelden voorverkoop

 Inkomgelden kassa

 Honoraria koren Verkoop programmaboekje

 Honoraria

 begeleiders/koren

Verkoop studiemateriaal
 Honoraria componisten  Verkoop drank/eten
 Verplaatsingskosten
 Andere kosten

 Totaal

 artistieke kosten

 Totaal

 projectinkomsten

6.2 didactische kosten

 6.2 subsidies en sponsoring

 Aankoop partituren  Koor&Stem
 Huur instrumenten

 Gemeente

 Andere overheidsdiensten

 Studiemateriaal (vb. cd/dvd)  Sponsoring - giften
 Andere  Andere

 Totaal

 didactische kosten

 Totaal

 subsidies en sponsoring

 6.3 promotiekosten

 Ontwerp en drukwerk
 Foto en video

 Totaal promotiekosten

 6.4 administratiekosten

 Post / verzendingen
 Fotokopie
 Totaal administratiekosten

 6.5 organisatiekosten

 Huur concertzaal/lokalen
 Inrichting zaal/podium
 Techniek - geluid - belichting
 Verzekering
 Geschenken
 Sabam
 Materiaal

 Totaal

 organisatiekosten

 Totaal

 Uitgaven

 Totaal

 Inkomsten

 7. ONDERTEKENING

 Datum en plaats   Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Naam verantwoordelijke  Klik hier als u tekst wilt invoeren.
 Handtekening

 

STUUR HET DOSSIER INGEVULD

3 MAANDEN VOOR DE START VAN HET PROJECT  DOOR NAAR :

Secretaris van provinciale afdeling Limburg via

info@koorenstemlimburg.be