Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Privacyverklaring

We hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we ermee omgaan.

WAAROM WE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
DEELNAME AAN ACTIVITEITEN
LIDMAATSCHAP VOOR KOREN
COOKIES EN FORMULIEREN OP ONZE SITE
MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS
MINDERJARIGEN
BEWAARTERMIJNEN
BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
WIJZIGINGEN
 

WAAROM WE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Algemeen

Ons doel is het stimuleren, informeren, ondersteunen en begeleiden van amateurkoren in Vlaanderen. We brengen zingende mensen samen, faciliteren een netwerk van koren, bieden hen kansen en opportuniteiten. Om die redenen worden koren ook lid van Koor&Stem vzw en Koor&Stem Limburg vzw. En daarom verwerken we persoonsgegevens:

 • voor de organisatie van activiteiten: opleidingen, vormingen en andere (uitvoering overeenkomst)
 • om nieuwsbrieven te kunnen versturen naar geïnteresseerden (expliciete toestemming)
 • bij de ingave van zoekertjes op onze website (expliciete toestemming)
 • voor verkoop van partituren, liedbundels en didactisch materiaal (uitvoering overeenkomst)
 • zodat we geanonimiseerd kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden (wettelijke verplichting)
 • voor analysedoeleinden zodat we ons aanbod optimaal op de sector kunnen afstemmen (gerechtvaardigd belang)
 • om ons aanbod bekend te maken bij partners, de amateurkunstensector, lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, lokale besturen(gerechtvaardigd belang)
 • voor financiële en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

In het kader van het lidmaatschap voor koren

 • voor het beheren van het lidmaatschap (uitvoering overeenkomst)
 • voor advies, koorcoaching en andere dienstverlening (uitvoering overeenkomst)
 • voor communicatie met bestuur en dirigent van aangesloten koren (gerechtvaardigd belang)
   

Deelname aan activiteiten

Koor&Stem Limburg vzw heeft een vormingsaanbod (opleidingen, workshops, activiteiten, ontmoetingen) voor zangers, koren, koorbesturen, dirigenten, leerkrachten. Om die activiteiten te kunnen organiseren vragen we, afhankelijk van het soort activiteit, gegevens op zoals voornaam, naam, adres, e-mail, telefoon, het koor waartoe je behoort en jouw functie (dirigent, bestuurslid), het leerjaar waarin je lesgeeft, ... Soms vragen we ook leeftijd, geslacht, stemsoort.

Het is mogelijk dat er sfeerfoto's en -video’s worden genomen die Koor&Stem Limburg vzw kan gebruiken voor verslaggeving in haar gedrukte of online communicatiekanalen. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal, binnen het kader van zijn opdracht, behoren toe aan Koor&Stem Limburg. Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd. (bvb. door te vragen te poseren voor het beeld)

Verder kunnen we je mail gebruiken om je te informeren over een gelijkaardige activiteit.  Je kan je altijd uitschrijven indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 

Lidmaatschap voor koren

Amateurkoren uit Vlaanderen kunnen lid worden van Koor&Stem vzw. We verwerken daarom de gegevens van het koor, het bestuur en dirigent.

Het gaat om de naam van het koor, statuut, stichtingsjaar, repetitiemomenten en -adres, aard en soort koor, maar ook over de adres- en contactgegevens van de dirigent en de bestuursleden die het koor vertegenwoordigen. 
Dit doen we om het lidmaatschap te kunnen opstarten, uitvoeren en te blijven onderhouden en beheren (bvb. voor facturatie), voor netwerking, omdat het koor haar leden zou kunnen laten verzekeren bij ons, gebruik zou kunnen maken van verminderde tarieven en andere voordelen, om uit te kunnen nodigen voor activiteiten voor bestuursleden, dirigent en zangers van het koor - in functie dus van alle diensten en producten inbegrepen in het lidmaatschap.  

Als dirigent, voorzitter of contactpersoon kan je mailings en een ‘Nieuwsbrief van Koor&Stem Limburg’ ontvangen met informatie over de activiteiten van Koor&Stem Limburg, sectornieuws en het reilen en zeilen in de koorwereld in Vlaanderen en internationaal. Je kan je altijd uitschrijven indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.

Koor&Stem Limburg vzw als verwerkingsverantwoordelijke

De privacywetgeving maakt het onderscheid tussen twee belangrijke rollen: verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In het kader van dit lidmaatschap voor koren is Koor&Stem Limburg vzw beide. Als verwerkingsverantwoordelijke ontvangen we rechtstreeks enkele gegevens van het koor en haar bestuur zoals hierboven beschreven.
 

Cookies en formulieren op onze website

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt. Analysecookies (bvb. van Google Analytics) registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren. Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem.

Je kan alle cookies op je computer wissen en je kan je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Voor inschrijvingen, zoekertjes, contactaanvragen, bestellingen enzomeer maken we gebruik van webformulieren.  Wanneer je daarbij  (persoonlijke) gegevens doorgeeft, dan gebruiken we deze uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt ingevuld. 

MET WIE DELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen / verwerkers verstrekken indien noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (via een cloud service provider), het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ...), het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers, het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verwerkt voor analyse en onderzoek.

Aan medewerkers van onze organisatie (nationaal, provinciaal) wordt de toegang verleend tot gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

MINDERJARIGEN

We verwerken enkel gegevens van minderjarigen mits toestemming van de ouders of voogd. Minderjarigen kunnen enkel gebruik maken van ons aanbod mits toestemming van de ouders of voogd.

BEWAARTERMIJNEN

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist, onder meer voor rapportage naar de overheid en tot zolang de administratie de boekhouding kan opvragen.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

We nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, onbevoegde toegang of onwettige verwerking van je persoonsgegevens, zo gebruiken we bvb. SSL-encryptie voor een veilige gegevensoverdracht en werken we met wachtwoorden en toegangsprofielen. 

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je kan je persoonsgegevens opvragen, inkijken en laten corrigeren. In bepaalde gevallen kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen of kan je bezwaar maken tegen de verwerking (of een deel ervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens of onze contactpagina.  

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, www.privacycommission.be.

WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. We toetsen ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens regelmatig aan de huidige wetgeving en stellen het verder op punt. Substantiële wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Bezoek deze pagina regelmatig.