Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

UBO-register : uitstel tot 30 september 2019

De Federale Overheidsdienst Financiën laat weten dat de termijn voor het invullen van de begunstigden van vzw's in het UBO-register wordt uitgesteld tot 30 september 2019.

Wie komt in aanmerking als begunstigde?

Het gaat om de volgende categorieën van personen:

- de bestuurders,

- de personen die gemachtigd zijn de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen,

- de dagelijkse bestuurders,

- elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent.

- de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is

De uiteindelijke begunstigden zijn in de meeste gevallen de personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw en het vermogen kunnen aanwenden ter realisatie van de belangeloze doelstelling van de vzw. Deze personen hebben niet zelf recht op het vermogen van de vzw! Voor de meeste vzw’s volstaat het om de leden van de raad van bestuur te registreren.

← Naar overzicht