Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Subsidies

Vanaf 2020 kunnen koren impulssubsidies aanvragen.

Koor&Stem wil positieve impulsen geven aan de koorwereld in Vlaanderen via het uitreiken van subsidies aan projecten met (een van) de volgende kenmerken:

 1. Samenwerking en ontmoeting tussen koren
 2. Samenwerking met andere disciplines dan vocale muziek
 3. Impulsen voor koormuziek uit Vlaanderen
 4. Impulsen voor participatie en sociaal engagement in de koorwereld

Koren die aangesloten zijn bij Koor&Stem kunnen ondersteuning krijgen als hun koorproject aan één of meerdere van de volgende criteria beantwoordt:

 1. Samenwerking en ontmoeting tussen koren

Koor&Stem moedigt koren aan om gericht samen te werken en elkaar te ontmoeten. Daarom ondersteunt Koor&Stem koorprojecten die door een samenwerking en ontmoeting tussen minimum twee koren worden gerealiseerd en waarbij deze samenwerking een meerwaarde voor het project betekent.

 1. Samenwerking met andere disciplines dan vocale muziek

Koor&Stem gelooft dat samenwerkingen met andere kunstdisciplines de koorwereld kunnen versterken. Koorprojecten die deze samenwerkingen stimuleren, kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van Koor&Stem. Hiervoor komen o.a. in aanmerking:

 • Koorprojecten die uitgevoerd worden met orkest, instrumentaal ensemble, band, e.d.
 • Koorprojecten die artistiek innovatief zijn of uitzonderlijk zijn en die een voorbeeld kunnen zijn voor andere koren.
 1. Impulsen aan koormuziek uit Vlaanderen

Koor&Stem wil ambassadeur zijn voor de Vlaamse koormuziek in al haar verscheidenheid. Koren die projecten opzetten die koormuziek uit Vlaanderen stimuleren of promoten, kunnen ondersteuning krijgen van Koor&Stem. Hiervoor komen o.a. in aanmerking:

 • Een traject van een koor of meerdere koren met een componist uit Vlaanderen;
 • Een compositieopdracht aan een componist uit Vlaanderen.
 1. Impulsen aan participatie en sociaal engagement in de koorwereld

Koor&Stem streeft ernaar om (koor)zingen bij een zo groot en verscheiden mogelijk publiek bekend te maken. Daarom ondersteunt Koor&Stem koorprojecten die zingen, in alle vormen, gemakkelijk toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen. Hiervoor komen o.a. in aanmerking:

 • Koorprojecten die zich specifiek richten op het zingen met kinderen en jongeren.
 • Koorprojecten die zich richten op de participatie en/of inclusie van de volgende kansengroepen, zoals gedefinieerd in het participatiedecreet van de Vlaamse overheid:
 • personen in armoede
 • laaggeschoolden
 • personen met een beperking
 • gedetineerden
 • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en
 • gezinnen met (jonge) kinderen
 • Koor- en zangprojecten in samenwerking met het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs of hoger kunstonderwijs.

Meer info: